Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

De Bollekamer

De Bollekamer is het duingebied tussen paal 9 (Hoornderslag) en paal 12 (Jan Ayeslag), aan de westzijde van Texel. Het terrein bestaat uit heide en een uitgestrekt duinlandschap, met veel natte duinvalleien. De Bollekamer maakt deel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel.

Natte duinvalleien
De Bollekamer is één van de oudste duinvalleien van het eiland. Aan het einde van de zestiende eeuw lag het natuurgebied nog aan zee en werd het bewoond door visseres en boeren. Na verloop van tijd schoof de kustlijn westwaarts. Ook werd het gebied natter, door de verhoging van het grondwater en het afdammen van de Moksloot. Het oostelijke deel van De Bollekamer heeft dan ook de hoogste grondwaterstand van het duingebied. Omdat De Bollekamer nat en zurig is, gedijen 
veenmossen hier goed. De veenmossen scheiden op hun beurt zuur uit, waar ook andere planten profijt van hebben. 

Schotse hooglanders
De Bollekamer wordt sinds 1994 begraasd door Schotse hooglanders en Exmoor pony's. Deze dieren blijven jaarrond buiten en hebben nauwelijks verzorging nodig. De grazers, die eigenlijk alles lusten, zorgen ervoor dat snelgroeiende planten en struiken de overige begroeiing niet overwoekeren. De dieren helpen Staatsbosbeheer, dat het gebied beheert, op die manier het landschap 'open' te houden. 

Flora 
Maar Staatsbosbeheer doet nog meer om zo veel mogelijk planten de ruimte te geven. Zo worden delen van de heide regelmatig afgeplagd en gemaaid. Op deze plaatsen komen onder meer zonnedauw en klokjesgentiaan voor. Ook gedijt het op Texel zeldzame heidekartelblad hier prima. Omdat de grond zurig is, komen eveneens planten als dophei, veenpluis en tandjesplas voor. Over de heide vliegen veel prachtige vlinders, zoals het heideblauwtje en de heivlinder.

Recreatie
Door De Bollekamer loopt een mooie wandeling. Wie gaat wandelen in de duinen, moet wel onthouden niet te dicht in de buurt van de jongen van de Schotse hooglanders te komen. De kersverse ouders houden er niet van als er vreemden te dichtbij komen. Ook aaien en voeren wordt afgeraden. Wanneer het vriest, is het Grote Vlak, de plas die in De Bollekamer en door aangrenzend natuurgebied De Geul loopt, onder de Texelaars een populaire plek. Er wordt dan, met name door de Hoornders, naar hartelust geschaatst op het ijs dat zich op het water tussen de duinen vormt.

Nationaal Park
Om flora en fauna niet te verstoren, gelden in het Nationaal Park Duinen van Texel, waar De Bollekamer onderdeel van is, enkele regels. Zo mag men zich niet buiten de aangegeven wandelpaden begeven, moeten fietsers op het fietspad blijven en dienen honden het hele jaar door te worden aangelijnd.