Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

De Geul

De Geul, onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel, is een natuurgebied aan de zuid-westelijke zijde van het eiland. Het waterrijke gebied vindt zijn oorsprong aan het begin van de 20e eeuw, toen zandbank Onrust aan Texel vastgroeide. De Geul staat bekend om zijn omvangrijke lepelaarskolonie en is voor natuurliefhebbers een must om te bezoeken.

De Geul, onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel, is een natuurgebied aan de zuid-westelijke zijde van het eiland. Het waterrijke gebied vindt zijn oorsprong aan het begin van de 20e eeuw, toen zandbank Onrust aan Texel vastgroeide. De Geul staat bekend om zijn omvangrijke lepelaarskolonie en is voor natuurliefhebbers een must om te bezoeken.

Ontstaan
Ten zuidoosten van Texel, waar nu De Razende Bol zich bevindt, lag in de achttiende en negentiende eeuw een andere zandplaat: Onrust. Onder invloed van de getijden en de wind verplaatste deze zandbank zich steeds dichter naar Texel, tot Onrust in het jaar 1910 aan Texel vastgroeide. Natuurgebied De Hors werd hierdoor een stuk groter.

De wind zorgde ervoor dat er op de aangegroeide zandvlakte duinenrijen ontstonden. Naarmate de tijd vorderde, werd het gebied afgesloten van de zee en De Mok: De Geul was geboren. Rond 1920 stroomde geen water meer toe vanaf de westzijde; in 1927 was ook de kant van de Mokbaai dichtgegroeid. De Geul is sindsdien een meertje tussen de duinen, waar flora en fauna hun gang gaan.

Flora en fauna
De aanwezigheid van grote hoeveelheden riet, maakt het gebied aantrekkelijk voor vele soorten vogels. Zo broeden in De Geul onder meer bruine en blauwe kiekendieven en worden ook meeuwen en andere vogelsoorten er vaak gezien. Waar het gebied echter bekend om staat, is de omvangrijke lepelaarskolonie. Jaarlijks keren eind februari de eerste lepelaars terug vanuit het zuiden. Tussen het riet broeden 's zomers meer dan 350 lepelaarsparen.

Wandelen
Het gerealiseerde uitkijkpunt, dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers,  biedt een prachtig uitzicht over het gebied. Natuurliefhebbers die De Geul ook graag van dichterbij wil bekijken, kunnen buiten het broedseizoen om prima wandelen in het gebied. De zogenaamde'Groene routes' zijn echter tijdens het broedseizoen om (van 1 maart tot 15 augustus) niet toegankelijk. NB: Het pad door de Geulvallei opent later wanneer er nog veel jonge lepelaars in het gebied zijn en honden dienen in de duingebieden jaarrond worden aangelijnd.

Nationaal Park
Om flora en fauna niet te verstoren, gelden in het Nationaal Park Duinen van Texel, waar De Geul onderdeel van is, enkele regels. Zo mag men zich niet buiten de aangegeven wandelpaden begeven, moeten fietsers op het fietspad blijven en dienen honden het hele jaar door te worden aangelijnd.