Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

De Schorren

Ten oosten van Texel, tegen de Waddenzeedijk aan, ligt kweldergebied De Schorren. De Schorren is een van de rijkste vogelgebieden van het eiland. Hier vinden vogels rust, voeldsel een een ideale broedplek. De Schorren herbergt eveneens veel bijzondere, zoutminnende planten, die er tegen kunnen dat het gebied van tijd tot tijd volledig onder water komt te staan.

Schorren is een ander woord voor 'kwelders': hoger gelegen delen aan de voet van de Waddenzeedijk. De kwelders staan meestal droog - alleen bij springtij of stormvloed komt het gebied onder water te staan. Bij 'gewone' vloed stroomt het water via de kreken het gebied binnen, maar blijven de hoger gelegen gedeelten droog.

Lepelaars
Op De Schorren heeft zich in 1982 een kolonie lepelaars gevestigd. In het voorjaar broeden hier zo'n zestig á zeventig paar. Rond de kolonie zijn dammetjes aangelegd, om de lepelaars te beschermen voor hoog water. Desondanks houden de vogels zelf ook rekening met hoog tij: zij bouwen nesten van tot wel zestig centimeter hoog. Voedsel vinden de vogels op het wad, waar ze vooral op garnaaltjes vissen.

Rustplaats
Lepelaars zijn niet de enige vogels die op De Schorren een ideale broedplek hebben gevonden. Ook de eidereend, verschillende soorten meeuwen, de grote stern en de scholekster maken op de drooggevallen wadplaten graag een nestje. Net als onder meer veel eenden, strandlopers, wulpen en grutto's vissen zij naar het talloze voedsel dat het wad rijk is, zoals garnalen, pieren en schelpdieren. Op De Schorren rusten talloze vogels, nadat zij hun buik rond hebben gegeten, uit tijdens hun reis naar het zuiden of terug.

Zoutminnend
Omdat De Schorren tijdens stormvloed of springtij volledig onder water komt te staan, groeien er louter planten die goed tegen zout kunnen. Lamsoor, zeeaster, zeekraal en zoutmelde bijvoorbeeld. Deze planten zijn van groot belang voor het voortbestaan van de kwelders - ze bouwen deze zelfs: de wortels houden het slib uit de zee vast. Omdat het wegslaan van de kwelders door de golven tijdens stormvloed of springtij niet kan worden voorkomen, zijn dammetjes aangelegd.

Verrekijker
De Schorren is, om de bijzondere planten en broedvogels zoveel mogelijk rust te gunnen, niet vrij toegankelijk voor publiek. Vanaf de dijk is het gebied echter goed te overzien, al is het meenemen van een verrekijker raadzaam. Wie toch graag te voet het gebied in wil, kan een excursie boeken en zo het natuurschoon van dichtbij bekijken.