Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

De Slufter

De Slufter ligt aan de westzijde van Texel en is het bekendste natuurgebied van het eiland. Het terrein staat in directe verbinding met de Noordzee. Via een gat in de duinen stroomt De Slufter soms vol water. Hierdoor is De Slufter rijk aan bijzondere planten en dieren. Ook is het een ideale plek om te wandelen, vogels te kijken of te picknicken.

Ontstaan
Natuurreservaat De Slufter is een duingebied met kreken. Bij extreem hoog water kan het gebied volledig vollopen; tijdens de gewone vloed stroomt het zeewater alleen de kreken in. De Slufter is het gevolg van een aantal dijkdoorbraken in de Texelse geschiedenis. Omdat Texel steeds meer inwoners kreeg, werd meer land ingepolderd. De aangelegde dijken kregen echter te maken met een aantal doorbraken. Via het gat dat in de negentiende eeuw in de dijk ten noorden van De Koog ontstond, stroomde het zeewater naar binnen - tot achter de duinen. Men besloot de pogingen landbouwgrond te creëren te staken en hiermee onstond aan het begin van de twintigste eeuw natuurgebied De Slufter.

Zoutminnend
Omdat De Slufter zo nu en dan volledig onder water komt te staan, kregen bijzondere zoutminnende planten de kans zich in het natuurgebied te vestigen. Zo vindt men hier onder meer Engels gras met kleine, roze bloemetjes, kweldergras, lamsoor - met de kenmerkende paarse bloemen - zeealsem, zeekraal en zoutmelde. Een aantal van deze planten kan ook van zoete gronden leven, maar gedijt het beste in een zoute omgeving.

Vogelparadijs
Het zeewater dat De Slufter instroomt, neemt allerlei kleine zeediertjes met zich mee, zoals krabbetjes en garnalen. Vogels, zoals aalscholvers, kiekendieven, lepelaars en rietzangers zijn dan ook in grote getale in het natuurgebied te vinden, op zoek naar eten in het slib dat is bezonken in de kreken. In de winter genieten ook zangvogels zoals sneeuwgorzen en strandleeuweriken van de voedselrijke bodem. Naast als rust- en foerageerplaats, is De Slufter ook populair als broedgebied. Om de vogels rust te bieden, is het grootste deel van het gebied aangewezen als vogelreservaat. In het noorden van De Slufter wordt onder meer gebroed door bergeenden, eidereenden, grutto's, kieviten en kluten.

Recreatie
De Slufter is een prima plek om te recreëren. Er zijn diverse wandelpaden uitgezet in het zuiden van het gebied, waar men ook beschutte duinpannetjes tegenkomt: ideaal om bijvoorbeeld in te picknicken. Vanaf het duin bij de opgang van het natuurgebied, is het grote terrein goed te overzien. Met verrekijkers kunnen liefhebbers het af- en aanvliegen van vogels goed in de gaten houden. Omdat het grootste deel van De Slufter is ingericht als vogelreservaat, is alleen het zuidelijke deel vrij toegankelijk. In het broedseizoen is het overigens mogelijk dat ook hier paden afgesloten zijn.