Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Drijvers Vogelweid De Bol

Aan de oostzijde van Texel, nabij buurtschap Oost en tegen de Waddenzeedijk aan, ligt Drijvers Vogelweid De Bol. Het weidegebied De Bol staat bekend om de bijzondere planten en bloemen die er groeien en bloeien, de brakke kreekjes, de molen en de weidevogels die in het voorjaar in de bloemenzee broeden.

Drijvers Vogelweid De Bol ligt in Polder het Noorden, die in 1875 werd aangelegd. Om de waterstanden te regelen werd een molen gerealiseerd. Water voerde via sluizen van binnendijks naar buitendijks en andersom. Het brakke water dat in de kreken van het weidegebied stond, was goed voor zoutminnende flora en fauna. De aanleg van het gemaal De Krassekeet zorgde er na 1978 echter voor dat de molen en de sluizen niet meer werden gebruikt: het water werd troebel en er vormde zich bagger. De bijzondere planten en dieren verdwenen.

Uitgebaggerd
In 2005 werden de kreken in het natuurgebied uitgebaggerd in de hoop bepaalde planten- en diersoorten weer terug te laten keren in De Bol. Dat werkte: het water is weer brak. Zout water komt deels door een kwel onder de dijk door, en stroomt deels door een buisverbinding het gebied binnen. Inmiddels zwemmen er in het natuurgebied weer stekelbaarsjes en is een groot aantal waddendiertjes vertegenwoordigd, zoals alikruiken, strandkrabben en wadpieren en -slakjes. Ook groeien de verdwenen zoutminnende planten, zoals zeekraal, zeeaster en rode ogentroost, er weer.

Vogels
Naast planten en zeediertjes is ook een breed scala aan vogels graag te vinden in Drijvers Vogelweid De Bol. In het voorjaar, wanneer de weide prachtig gekleurd is door de vele bloemen die er bloeien, broeden weidevogels in het weideland. De Bol doet bij hoog water in de Waddenzee eveneens dienst als toevluchtsoord voor wadvogels. De Bol is niet toegankelijk voor publiek, maar het natuurgebied is wel goed te overzien vanaf de Zwinweg of vanaf de Waddenzeedijk.

Natuurmonumenten
Drijvers Vogelweid De Bol wordt sinds 1937 beheerd door Natuurmonumenten. Deze vereniging is een landschapsbeherende organisatie. Dit betekent dat het de natuur beschermt, door gebieden in beheer te nemen. Ook bewaart Natuurmonumenten de natuurwaarden en het door in de samenleving meer interesse in de natuur op te wekken.