Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Fort De Schans

Ten zuiden van Oudeschild, nabij de Waddenzeedijk, bevinden zich de restanten van een fort: De Schans. Fort De Schans werd rond 1574 in opdracht van Willem van Oranje aangelegd. In de Franse tijd breidde Napoleon de vesting, die was gebouwd in de vorm van een vijfpuntige ster, uit met twee steunforten. De Schans kwam vervolgens in verval en is sinds de jaren negentig eigendom van Natuurmonumenten. Het fort wordt in fasen gerestaureerd. Geïnteresseerden kunnen tussen zonsopgang en zonsondergang gratis een kijkje nemen op het terrein van het herstelde bastion.

Willem van Oranje

Rond 1574 liet Willem van Oranje Fort De Schans aanleggen om Texel en de Rede van Texel te beschermen tegen vijandelijke schepen. De Rede van Texel was in de Gouden Eeuw een belangrijk punt op de scheepvaartroute, waar VOC-schepen voor anker lagen te wachten op gunstige wind. De Schans diende in die tijd niet alleen als fort, maar werd eveneens gebruikt als gevangenis. Ook werden er processen gevoerd en executies verricht.

Napoleon

Tussen 1810 en 1812 liet de Franse keizer Napoleon Bonaparte het Fort De Schans vergroten en verstevigen door twee steunforten te laten bouwen: Redoute en Lunette. Na de Franse tijd raakte het fort in verval. Rond 1930 werd zelfs een deel afgegraven; het zand werd gebruikt voor dijkverzwaring en naar verluidt de stenen voor huizenbouw in het nabijgelegen dorp Oudeschild.

Natuurmonumenten

Eind jaren negentig kwam het vervallen Fort De Schans onder de hoede van Natuurmonumenten, dat het fort stukje bij beetje restaureert. Tijdens het herstel werden interessante objecten opgegraven, die momenteel weer in oorspronkelijke positie zijn gebracht en deel uitmaken van Fort De Schans. Bij het uitbaggeren van de volgeslibte grachten werden onder meer eeuwenoude palen gevonden. In een van de punten van de vesting vond men resten van een oud straatje, dat indertijd werd gebruikt als platform voor kanonnen.