Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Getijden op Texel

Van oudsher vormt de visserij op Texel een belangrijke economische pijler. Oosterend is van oudsher het belangrijkste vissersdorp, maar tegenwoordig is dat Oudeschild. Dat is de thuishaven van de Texelse vissersvloot, die nog ongeveer 30 kotters telt.

Klik hier voor de hoog- en laagwatertijden aan het Texelse Noordzeestrand. In het overzicht zijn ook de tijden van Oudeschild op te vragen.

Algemene informatie:
·         Aan het Noordzeestrand is het ongeveer een uur eerder hoogwater

·         Laagwater valt gemiddeld 6 uur en 15 minuten na hoogwater

·         Springtij volgt twee dagen na volle maan en twee dagen na nieuwe maan

·         Doodtij volgt een week na springtij

·         Het verschil tussen hoog- en laagwater bedraagt ongeveer 1 meter en 25 centimeter

Hoe ontstaan eb en vloed
Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water. De maan trekt als het ware aan het water in de zeeën, dat daardoor een bepaalde kant op beweegt. Omdat de aarde draait om haar eigen as en om de zon, is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt steeds verschillend. Daardoor gaat het water steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Dit astronomisch getij noemen we eb en vloed.

Ook de aantrekkingskracht van de zon speelt een rol bij de getijden, maar doordat die een stuk verder weg staat, is deze invloed een stuk kleiner.

Een getijcyclus
De bewegingen van aarde en maan zijn heel constant en dat geldt dus ook voor het ritme van eb en vloed. In Nederland is het per 24 uur en 50 minuten twee keer hoogwater en twee keer laagwater. Een getijcyclus duurt dus 12 uur en 25 minuten. Als er geen bijzondere weersomstandigheden of andere factoren in het spel zijn, is dit het normale ritme. Het astronomisch getij is met een redelijke nauwkeurigheid jaren vooruit te voorspellen.

Datum Tijd Waterstand
19 October 18:00 21 cm
19 October 22:00 -45 cm
20 October 02:00 50 cm
20 October 06:00 59 cm
20 October 10:00 -45 cm
20 October 14:00 11 cm
20 October 18:00 46 cm
20 October 22:00 -46 cm
21 October 02:00 15 cm
21 October 06:00 83 cm
21 October 10:00 -34 cm
21 October 14:00 -27 cm
21 October 18:00 60 cm