Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Het Grote Vlak

Op Texel is in het ´Nationaal Park Duinen´ 'Het Grote Vlak' te vinden. Vooral in het voorjaar is het leuk om deze duinvallei te bezoeken. Er zijn dan veel vogels en andere dieren te zien en het gebied wordt gekleurd door verschillende bloemen en planten die dan tot bloei komen.

'Het Grote Vlak' is onderdeel van 'Nationaal Park Duinen' en is één van de grootste natte duinvalleien van Nederland. In de 15de eeuw was het een zeegat waar schepen doorheen voeren, maar door de aanleg van de duinbeken droogde het zeegat op en werd het een vallei. Het hele gebied is onderdeel van Staatsbosbeheer.

Uit 'Het Grote Vlak' werd vroeger drinkwater gewonnen en er werd landbouw bedreven. Uiteindelijk werden deze waterwinning en landbouw weer stopgezet door de komst van humus (moeilijk afbreekbaar organisch materiaal). In 1993 wilde Staatsbosbeheer van 'Het Grote Vlak' weer een natuurgebied maken. Het water van de vallei stroomt nu weer naar de zee en het verschil tussen winter- en zomerpeil is meer in balans. In de winter stijgt het water niet meer zo hoog en in de zomer ligt de vlakte niet meer droog.

Flora en fauna
Door het water in de duinvallei zijn gang te laten gaan, zijn er veel verschillende plantensoorten in het gebied gaan groeien. 'Het Grote Vlak' staat in het voorjaar vol met gele lissen, die ervoor zorgen dat de vlakte geel kleurt.

Voor de vogelliefhebbers is het mogelijk om vanaf de weg watervogels te spotten, zoals de wintertaling, de meerkoet, de eend en de fuut. Deze vogels zijn gewend aan de toeristen en zullen zich hier niet aan storen.

Naast vogels kunt u ook runderen en paarden spotten, die het hele gebied begrazen. Daarnaast kunt u op warme dagen de Schotse Hooglanders verkoeling zien zoeken in het water.

Bezoek
In 'Het Grote Vlak' kunt u het gehele jaar diverse wandelingen maken. In het broedseizoen zijn bepaalde routes dicht, maar op andere paden kunt u heerlijk wandelen en genieten van de vele vogel- en plantensoorten die hier voorkomen.