Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Het ontstaan van de Waddeneilanden

Zonder de Waddeneilanden had ons land er heel anders uitgezien: ze vormen de basis van hoe wij Nederlanders en toeristen Nederland zien. En aangezien wij één van de weinige landen in de wereld zijn met Waddeneilanden, mogen we best trots zijn op onze eilandjes.

Ontstaan van een Waddeneiland
Toen onderzoekers jaren geleden de grond van de Waddeneilanden gingen onderzoeken, kwam men erachter dat er gesteenten lagen van wel 300 miljoen jaar geleden.  De diepste lagen, die voornamelijk uit steenkoollagen bestaan, liggen tussen de 2 en 4,5 kilometer diep. De Waddeneilanden vormden toen nog één geheel met Nederland. 8000 jaar geleden smolten de ijskappen in het noorden van Nederland. Deze ijskappen waren ontstaan door de ijstijd. De Noordzee, die ten tijde van de ijstijd droog lag, had hierdoor kans vol te lopen. De huidige wadplaten konden hierdoor ontstaan, omdat zand door eb en vloed op de wadplaten werd geplaatst. Toen hierna de stijging van de zeespiegel zich stabiliseerde, was er een waddenvlakte ontstaan. 

De Waddeneilanden van Nederland
Het waddengebied is een uniek gebied: Nederland behoort tot één van de weinige landen in de wereld waar wadden zijn ontstaan. Een groot deel van de Wadden zijn daarom in 2009 onderdeel geworden van Unesco’s Werelderfgoedlijst, om zo de eilanden en hun natuurgebieden te beschermen.

In Nederland zijn er vijf bewoonde Waddeneilanden met in totaal 24.000 inwoners. Via een handig ezelsbruggetje (TVTAS), zijn deze eilanden goed te onthouden. TVTAS staat namelijk voor de voorletters van deze eilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Daarnaast liggen Rottumeroog en Rottumerplaats. Ook zijn er nog drie eilanden in ontwikkeling: de Razende Bol, Griend en Simonszand.

Niet alleen veel toeristen, maar ook veel dieren trekken naar de Waddeneilanden toe. Dit is grotendeels te danken aan het lage water en de warme temperatuur van de Waddenzee. Veel wormen en schelpen die aanspoelen op de waddenplaten, worden opgegeten door vogels die komen broeden en overwinteren op de eilanden. De wadvogels worden echter wel steeds meer bedreigd door de grote toestroom van toeristen. De rust die zij zoeken op het eiland wordt door watersport, wadlopers en andere toeristische activiteiten steeds meer verstoord.

Toekomst van de Waddeneilanden
De mens heeft door de eeuwen heen veel directe en indirecte invloed op de Wadden gehad. De laatste 500 jaar is men direct bezig met inpolderingen en het bouwen van dijken om de Wadden te beschermen. Hierdoor verzakt de bodem van de bewoonde Waddeneilanden steeds meer. Daarnaast zorgt de opwarming van de aarde voor het stijgen van de zeespiegel. Al deze invloeden hebben uiteindelijk gevolgen voor de Waddeneilanden.