Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Klederdracht

Zoals in veel streken het geval was, werd ook op Texel vroeger traditionele kleding gedragen. De Texelse klederdracht ziet men nu nauwelijks meer, maar is in Den Burg nog wel te bewonderen - tijdens markten of in museum De Oudheidkamer.

Klederdracht onstond in de zeventiende eeuw en werd tot het begin van de twintigste eeuw nog veel gedragen. De Texelse klederdracht verschilde niet veel van de streekkleding elders: voor mannen bestond er eigenlijk helemaal geen Texelse klederdracht. Zij droegen nagenoeg hetzelfde als de meeste mannen in die tijd. De vrouwen droegen een jak (een kort, wijd jasje) en een lange, geplooide rok. Op hun hoofd droegen zij een 'Texelse' kap: een oorijzer bekleed met kant, dat aan de onderzijde geplooid is.

Oudheidkamer
In museum De Oudheidkamer, één van de oudste gebouwen van het eiland, is veel informatie te vinden over Texel van vroeger. De collectie van het museum is samengesteld met veel inbreng van oude spullen van de eilanders zelf. Zo is hier onder meer een expositie ingericht met Texelse klederdracht.

Folkloremarkt
In de zomervakantie wordt op de Groeneplaats in Den Burg elke woensdag een themamarkt gehouden. Tot een aantal jaren geleden heette deze markt de Folkloremarkt. De markt is inmiddels wat moderner, maar nog steeds komen dames en heren in klederdracht naar het plein om oude ambachten te demonstreren, oude dansen te tonen of Oud-Hollandse spelen te aanschouwen.