Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Ottersaat

Ottersaat is een natuurgebied nabij Oudeschild, en ligt vlak tegen de Waddenzeedijk aan. Het gebied bestaat uit een zoute kwelplas met eilandjes. Door de afwisseling van hoge, droge plekken en de dieper liggende plassen, is Ottersaat populair bij vogels én bij zoutminnende planten.

Oude zeedijk
Het natuurgebied Ottersaat is onstaan bij de aanleg van de nieuwe Waddenzeedijk, rond 1970, die circa 100 meter oostelijker dan de oude dijk werd gerealiseerd. Toentertijd was Ottersaat slechts een kleine plas. De oude dijk werd vervolgens afgegraven, wat ervoor zorgde dat Ottersaat groter werd. In het midden van het gebied is dan ook nog een aantal oude, houten palen te zien, die de fundering van de oude dijk vormden.

Eilandjes
In 1996 werd Ottersaat opnieuw ingericht. Het gebied werd deels afgegraven, waardoor Ottersaat kwam te bestaan uit hogere en lagere gedeelten. De 'eilandjes' die ontstonden, zijn hier en daar bedekt met schelpen. Hier kunnen vogels als bontbekplevieren, dwergsterns, kluten en visdieven in het broedseizoen ongestoord hun gang gaan. Ottersaat wordt door vogels ook wel gebruikt als vluchtplaats wanneer het water aan de andere kant van de dijk, in de Waddenzee, hoog staat.

In de lager gelegen gedeelten van het natuurgebied, waar plassen zijn ontstaan, groeien zoutminnende planten, zoals aardbeiklaver, zeekraal en zeeaster.

Verrekijker
Ottersaat is te bereiken via de IJsdijk, vanaf waar men een goed uitzicht heeft over het natuurschoon. Het gebied is niet toegankelijk; een verrekijker meenemen is dus raadzaam. Langs de Waddenzeedijk liggen nog meer watterrijke gebieden waar vogels te spotten zijn, zoals Dijkmanshuizen - dat te zien is vanaf Ottersaat - Utopia, Wagejot en Zandkes.

Natuurmonumenten
Ottersaat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Deze vereniging is een landschapsbeherende organisatie. Dit betekent dat het de natuur beschermt, door gebieden in beheer te nemen. Ook bewaart Natuurmonumenten de natuurwaarden en het door in de samenleving meer interesse in de natuur op te wekken.