Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Wagejot

Natuurgebied Wagejot is een langerekte plas aan de oostzijde van Texel, nabij Oosterend. In het gebied broeden, rusten en floreren honderden vogels, die jaarrond veel vogelkijkers en -fotografen op de been brengen. Omdat Wagejot direct aan de openbare weg ligt, is het uitzicht op dit prachtige gebied - waar ook veel orchideeën en andere weidebloemen bloeien - voor iedereen toegankelijk.

Ontstaan
Wagejot is ontstaan toen in 1977 een nieuwe dijk langs Texel werd aangelegd. De nieuwe dijk kwam meer zeewaarts te liggen, waardoor tussen de oude en de nieuwe dijk een drassig gebied ontstond. Wagejot bestaat dan ook met name uit veel water. Het water in het poldertje is brak: het regenwater mengt zich met water uit de Waddenzee, dat door de kwel onder de dijk doorkomt.

Voedsel
De populariteit van Wagejot bij vogels is met name te danken aan de hoeveelheid en verscheidenheid aan voedsel die er te vinden is. In de slikkige, oude zeebodem leven allerlei kleine organismen, zoals wormen, garnalen en visjes, die als voedsel dienen voor de vogels.

Walhalla
Voor veel vogels, zoals bontbekplevieren, kluten, scholeksters en visdiefjes, is Wagejot de ideale broedplaats. Op kale en laagbegroeide eilandjes in het drassige gebied kunnen zij tussen maart en juni prima vertoeven: er is genoeg eten en ook rust is gegarandeerd.

Ook buiten het broedseizoen om wordt Wagejot druk bezocht door diverse soorten vogels - om even uit te rusten of eten te zoeken wanneer het tij in de Waddenzee hoog is, bijvoorbeeld. De gebieden Utopia, Zandkes, Dijksmanshuizen en Ottersaat, die net als Wagejot langs de Waddenzeedijk liggen, zijn eveneens geliefd bij vogels.

Natuurmonumenten
Wagejot wordt beheerd door Natuurmonumenten. Deze vereniging is een landschapsbeherende organisatie. Dit betekent dat het de natuur beschermt, door gebieden in beheer te nemen. Ook bewaart Natuurmonumenten de natuurwaarden en het door in de samenleving meer interesse in de natuur op te wekken.