Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Geschiedenis

De geschiedenis van Texel

Net als de rest van Nederland, kent ook Texel een dynamische geschiedenis, die terug gaat tot duizenden jaren voor Christus. De Waddeneilanden vormden toen nog één geheel met Nederland.

Ontstaan Waddeneilanden

Achtduizend jaar geleden smolten de ijskappen in het noorden van Nederland. Deze ijskappen waren ontstaan door de IJstijd. De Noordzee, die ten tijde van de ijstijd droog lag, had hierdoor kans vol te lopen. Door eb en vloed werd er zand op de wadplaten geplaatst. Toen hierna de stijging van de zeespiegel stabiliseerde, kon Texel ontstaan. Nederland behoort tot één van de weinige landen in de wereld waar Waddeneilanden zijn ontstaan.

Texel tijdens VOC

De rijke geschiedenis van Texel kent hoogtepunten, zoals 'De Rede van Texel', ten tijde van de VOC. Dit was voor veel oorlogsschepen, vissersboten en handelsschepen de belangrijkste ankerplaats in Nederland en het heeft op Texel voor veel welvaart gezorgd.

Tweede Wereldoorlog

Texel had in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de kustverdediging van Nederland en Duitsland. Aan de Texelse kustlijn werden grote bunkers en kustbatterijen geplaatst om de vijand buiten de deur te houden. En terwijl aan het eind van de oorlog de rest van Nederland al bevrijd was, was de Tweede Wereldoorlog op Texel tussen de Duitse bezetter en de Georgische soldaten nog in volle gang. Een dieptepunt in de geschiedenis van Texel.

Museum Texel

Op Texel zijn diverse historische musea te vinden, zoals de Oudheidkamer in Den Burg, het Cultuurhistorisch Museum in De Waal en het Luchtvaart- en oorlogsmuseum in De Cocksdorp, dat vertelt over Texel en de Tweede Wereldoorlog.